G-Amsterdam Beveiliging ServicesPlaceholder image
Placeholder image
Placeholder image

Wat is een beveiliger?

Een beveiliger is iemand die verantwoordelijk is voor het bewaken van de veiligheid binnen allerlei organisaties, van winkels en uitgaansgelegenheden tot overheidsinstellingen en luchthavens.
Beveiligers zijn in te delen in drie groepen: toezichthouders, objectbeveiligers en evenementenbeveiligers. De eerste groep heeft een preventieve rol en houdt toezicht op publieke domeinen. Objectbeveiligers bewaken een specifiek gebouw of een specifieke persoon (vaak een VIP). We spreken dan van een persoonsbeveiliger of bodyguard. Indien objectbeveiligers een gebouw beveiligen, fungeren ze vaak deels als receptionist of portier. Evenementenbeveiligers zorgen voor een goed verloop van muziekfestivals, popconcerten, sportwedstrijden en andere festiviteiten.

Wat doet een beveiliger?


Beveiligers voeren vooral toezichthoudende en controlerende taken uit. Hun werkzaamheden zijn afhankelijk van de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn, maar over het algemeen kunnen zij de volgende taken hebben:

Uitvoeren van preventief toezicht in een (al dan niet openbare) ruimte
Bewaken van de toegang en het registreren van bezoekers
(Preventief) fouilleren van bezoekers of personeel
Opmerken van afwijkend gedrag onder bezoekers, personeel of derden
Optreden bij ongewenst gedrag (bijvoorbeeld diefstal, vernieling of betreding van verboden gebied)
Openen en afsluiten van gebouwen
Afwerken van algemene-, brand-, surveillance- en sluitrondes
Uitvoeren van veiligheidschecks volgens de procedures
Inroepen van versterking indien nodig
Inschakelen van hulpdiensten in geval van calamiteiten of incidenten
Te woord staan en/of doorverwijzen van publiek of bezoekers
Indien nodig repressief optreden

Voorbeelden van de werkomgeving van beveiligers zijn luchthavens, treinstations, winkels, rechtbanken, ministeries, parlementsgebouwen, concertzalen, discotheken, voetbalstadions, musea, kantoorgebouwen en banken. Voor een persoonsbeveiliger kan de werkomgeving nog wat uitgebreider zijn. Collega's met wie je als beveiliger te maken krijgt zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van de je werkomgeving: receptionisten, portiers, politieagenten, stewardessen, douanemedewerkers, politici, stewards, conducteurs en suppoosten.